"Kadın Destek Mobil Uygulaması (KADES) ile birlikte şiddetle mücadelemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım alanını daha da genişletmiş olacağız''
"2002 yılında yüzde 45 olan kız çocuklarımızın ortaöğretimde okullaşma oranı bugün gururla ifade edebiliriz ki yüzde 83'lere ulaşmış bulunmaktadır''
"Son 3 yılda yapılan desteklerle, mühendislik okuyan kız öğrencilerin sayısında yüzde 40'lık artış sağladık, yüzde 50'ye ulaşana kadar bu desteği arttıracağız"
"Kızlarımızın öncelikli olarak bilim ve teknoloji alanlarına ilgi duymalarını ve kariyer planlarında mutlaka bu alanların da yer almasını istiyoruz"
"Uluslararası topluma dünyanın çeşitli bölgelerindeki savaşlara ve bu savaşların sonuçlarına duyarlı olması çağrısı yapıyorum''
''Savaş, terör ve göçün kadın ve çocuklar üzerinde açtığı derin yaraları hafifletmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz''
''2023 yılına doğru tarihi yürüyüşümüzde kadınlarımızı daha da güçlendirmek için adımlar atıyoruz''
"Yükselen her medeniyetin ışıltısı öncelikle kadınlardır. Kadınlar sevgi, merhamet ve hoşgörü ortamının güvencesidir"
"Özellikle güçlü aile yapılarının tesisi ve ailelerimizin huzurlu geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeleri için Amerika'da da bir ataşelik açma hedefimiz var"
"Ülkemizde sırf kendi zihninin vehmi olan üstünlük duygusu sebebiyle kadınlara kötü muamele eden, hatta canına kıyan anlayışlara karşı mücadelemizi kesintisiz devam ettiriyoruz"
Bakanımız Kaya'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
28 Şubat 2018 tarihinde, Kırıkkale’de “Ev Hanımlarına Yönelik Finansal Okuryazarlık Semineri” gerçekleştirildi.
''Yüksek öğrenimdeki kız çocuklarımızın oranı 2002'de yüzde 13'tü. 2016-2017 öğretim yılında bu oran yüzde 44,4'e yükseldi ama bunu da arttırmak için hedeflerimiz var"
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3.Ulusal Eylem Planı (2016-2020) İzleme Ve Değerlendirme Toplantılarını Gerçekleştirdik.
Van İlimizde Erken Yaşta Ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi.

DUYURULAR