Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri


 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2005 yılı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında, Türkiye’de kadınların toplumsal fırsatlardan erkeklerle eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması ve kadının insan haklarının korunması hedeflerine yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi”ni (2006-2008) yürütmüştür.
Proje kapsamında, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programları” düzenlenmiştir. Bu çerçevede,  toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve programlara yerleştirilmesine yönelik bir eğitim materyali hazırlanmış, bir eğitici havuzu oluşturulmuş ve projenin yürütülmesinde pilot il olarak belirlenen beş ilde (Ankara, Gaziantep, Antalya, Samsun ve Bursa) kamu görevlilerine, üst düzey yöneticilere, politika uzmanlarına ve politika uygulayıcılarına (toplam 700 kişiye) toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmiştir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 2009-2013 yılları arasında  “Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri” düzenlenmiştir.
Söz konusu eğitimlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet sunan ve bu hizmetlerden yararlanan kişilerle doğrudan temas halinde olan taşra teşkilatı yöneticilerine verilmesi öngörülmüştür. Eğitimler Genel Müdürlük uzmanları tarafından verilmiştir. 
Bu kapsamda;

  • Mart 2009-Eylül 2010 tarihleri arasında ülke genelinde 81 ile bağlı ilçelerde görev yapmakta olan İlçe Tarım Müdürü ile İlçe Halk Eğitim Müdür/Müdür Yardımcısı  (Toplam 1358 kişi)
  • Ekim 2010-Ekim 2012 tarihleri arasında 81 ile bağlı İlçede görev yapmakta olan İlçe Milli Eğitim Müdürleri (Toplam 700 kişi)
  • Kasım-Aralık 2011 tarihlerinde İŞ-KUR merkez veya taşra teşkilatında görev yapan İl Müdürleri, Şube Müdürleri, Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları (Toplam 200 kişi)
  • 2012 Yılı içerisinde Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüklerimiz ile il ve ilçelerdeki Kadın Konukevi, Toplum Merkezi ve Aile Danışma Merkezinde görevli sosyal çalışma görevlileri (toplam 500 sosyal çalışmacı (psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, çocuk gelişimcisi))
  • 2013 yılındaki Eğitim Programlarına İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görev yapan “Sosyal Yardım İnceleme Görevlileri” ile Bakanlığımıza bağlı Kadın Konukevi ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde görevli personel (sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire) katılmıştır.
  • Yürütülen Eğitim Programları içerisinde ilk iki gün “Toplumsal Cinsiyet-Biyolojik Cinsiyet, Türkiye’de Kadın Erkek Eşitsizliğinin Boyutları: Eşitsizlik Göstergeleri, Kadın Erkek Eşitliği Konusunda Ulusal-Uluslararası: Kurumsal ve Yasal Gelişmeler ile Kadın Erkek Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Çalışmalar”a ilişkin bilgilendirmelerde ve görsel materyal sunumlarında bulunulmuş, üçüncü gün ise “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” konulu bir seminer düzenlenmiştir.
 
  • Bu dönemde ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim/mesleki gelişim eğitimleri kapsamında personelimiz tarafından eğitimler verilmiştir.
  • Toplam 3.300 kamu görevlisine ulaşılmıştır.