Bakanımız Kaya'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı

 


Medeniyetimiz kız çocuklarını yücelten bir kültür, ilim ve irfan anlayışıyla bu değeri günümüze taşımıştır. Kız çocukları toplumu inşa eden geleceğin anneleri, iş kadını, siyasetçi ve yöneticileridir. Kız çocuklarının eğitim başta olmak üzere, sosyal ve kültürel hayatımızın her alanında aktif rol üstlenmeleri için gerekli her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Bu süreçte kız çocuklarının karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak, okullaşma oranlarını artırmak, gelecekte nitelikli görevlerde sorumluluk alarak toplum kalkınmasına katkıda bulunmalarını sağlamak için pozitif ayrımcılığı destekliyoruz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerinin önüne geçilmesi,  eğitim imkânlarına erişiminin iyileştirilmesi ve engellerin ortadan kaldırılması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bakanlığımız her kademede çocuk haklarını geliştirerek, bu haklara saygı duyulmasını sağlama kararlılığını göstermiş, çocuk haklarına yönelik birleştirici, kapsamlı ve hak temelli bir ulusal strateji benimsemiştir.

Bir toplumun çocuk haklarına duyduğu saygı ve çocuklara yaklaşımı insani gelişmişlik düzeyini ve vizyonunu ortaya koymaktadır. Ülkemiz, kurulduğu tarihten itibaren, çocuklara yönelik hassas bir politika izlemiştir. Çocuğun üstün yararı doğrultusunda hareket ediyoruz ve çocuğun bütün haklarının korunması için, Anayasada yer alan sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gerekli her türlü önlemi alıyoruz.

Sevgili kızlarımız unutmayın ki inanç ve değerlerimizden taviz vermeden içinde yaşadığımız toplumu çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracak olan sizlersiniz. Bu da yalnızca eğitimle mümkün olacaktır. Toplumun tüm kesimleri ortak bir ses ve büyük bir kararlılıkla kız çocuklarımızın eğitime yönlendirilmesinde ortak bir duruş sergilemelidir. Biz bakanlık olarak geleceğin güçlü kadınlarını yetiştirmeye, bu yönde sosyal politikalar geliştirmeye devam edeceğiz.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nüzü en kalbi duygularımla kutluyor, ülkemin ve dünyanın tüm kız çocukları için yeni umutlar getirmesini temenni ediyorum.
 

Dr. Fatma Betül Sayan Kaya
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 


Sonraki Sayfa: İstanbul Sözleşmesi kapsamında GREVIO ile ikili diyalog gerçekleştirilmiştir

Önceki Sayfa : ''Güçlenen kadın aileyi, güçlenen aile de toplumu daha da yüceltecektir"