“Ev Hanımlarına Yönelik Finansal Okuryazarlık Semineri” gerçekleştirildi.

2014/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren “Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planı”nın Aile ve Kadın başlıklı eylem grubunda belirtildiği üzere hedef gruplardan biri olan ev hanımlarına yönelik, finansal eğitim programlarının geliştirilmesi, finansal konuların ve risklerin anlaşılması ihtiyacına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla faaliyetlerin gerçekleştirilmesi görevi Bakanlığımıza verilmiştir.
Bu kapsamda Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 25 Ekim 2017 tarihinde yaklaşık 250 Ev hanımının katılımıyla Finansal okuryazarlık semineri gerçekleştirilmiştir.
Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen seminerde katılımcılarla, para yönetimi, gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım araçları ve bireysel emeklilik sistemi gibi hususlarda bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Sonraki Sayfa: “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Taslak Paylaşım Toplantısı Gerçekleştirildi.

Önceki Sayfa : 2018-2023 yıllarını kapsayan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ” Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi.